Política de privacidad

AVÍS LEGAL
Denominació social: Associació de Distribuïdors Valencians d’AAEE i Música
CIF: G98676471
Direcció postal: C/ Cadiz, 36, 3 – València 46006
Correu electrònic: advaem.associacio@gmail.com

OBJECTE:
El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris i usuàries el present document amb el què pretén donar compliment a les obligacions disposades en la llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar respecte a quines son les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona , en accedir a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari o usuària, adquirint el compromís d’observança i compliment rigorós d’aquestes disposicions , així com qualsevol altre que fos d’aplicació.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que poguera aparèixer al lloc web, sense existir obligació de preavís o de posar en coneixement dels usuaris i usuàries les esmentades obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT:
Associació de Distribuïdors Valencians d’AAEE i Música (ADVAEM) s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, en cas que aquesta informació haja sigut manipulada o introduïda per un tercer.

El lloc web de Associació de Distribuïdors Valencians d’AAEE i Música utilitza cookies (xicotets arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que es consideren indispensables per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficient la seua transmissió ulterior i desapareixen al terminar la sessió de l’usuari o usuària. En cap cas s’utilitzen les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible es redirigisca a continguts de llocs de tercers. Donat que Associació de Distribuïdors Valencians d’AAEE i Música no sempre pot controlar els continguts introduïts per tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte als esmentats continguts. En tot cas, Associació de Distribuïdors Valencians d’AAEE i Música manifesta que procedirà a la immediata retirada de qualsevol contingut que poguera contravindre la legislació. en cas que l’usuari o usuària considere que existís al lloc web algun contingut que poguera ser susceptible d’aquesta classificació, es prega es notifique de forma immediata a l’administrador d’aquest lloc web.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:
Associació de Distribuïdors Valencians d’AAEE i Música es compromet amb el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades a l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i al Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

Associació de Distribuïdors Valencians d’AAEE i Música posa a la seua disposició la Política de Privacitat de la Entitat informant als usuaris respecte dels següents aspectes:

  • Dades del responsable del tractament
  • Dades tractades
  • Fitxer d’emmagatzemament
  • Finalitat del tractament
  • Obligatorietat o no de facilitar-los, així com les conseqüències de no fer-ho
  • Sobre els drets que assisteixen a tot usuari/a i procediment per a exercitar-los.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:
Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a què estan sotmeses expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de València.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Identitat: Associació de Distribuïdors Valencians d’AAEE i Música
CIF: G98676471
Direcció postal: C/ Cadiz, 36, 3 – València 46006
Correu electrònic: advaem.associacio@gmail.com

Associació de Distribuïdors Valencians d’AAEE i Música, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li comunica que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT
Les seves dades personals només s’utilitzaran per les següents finalitats:

Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web.
Enviar les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunicacions socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’usuari haja consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció del butlletí electrònic.
Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari.
Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari.
Utilitzar les seves dades per contactar-hi, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.
Utilitzar les seves dades per celebrar sorteigs i concursos. L’usuari accepta expressament que s’utilitzin les seves dades per a la celebració de sorteigs i concursos.
Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de galetes.
Es realitzaran anàlisis de perfils i d’ús a partir de l’historial de compres de l’usuari.
Les dades de clients i/o de proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguen necessàries en virtut de la legislació vigent.
Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment enviant un escrit amb l’assumpte “Baixa” a advaem.associacio@gmail.com.

D’acord amb la LSSICE, Associació de Distribuïdors Valencians d’AAEE i Música. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del Associació de Distribuïdors Valencians d’AAEE i Música l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre es mantinga la relació comercial amb nosaltres o no se sol·licite per la seua part la cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys pel cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT:
La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En els casos en què existeixi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

COMUNICACIONS:
Qualsevol comunicació enviada quedarà incorporada als sistemes d’informació de Associació de Distribuïdors Valencians d’AAEE i Música. En acceptar aquestes condicions, termes i polítiques, l’usuari consent expressament que Associació de Distribuïdors Valencians d’AAEE i Música realitze les activitats i/o accions següents, excepte que l’usuari indiqui el contrari:

L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat per informar els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altres informacions sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat. L’usuari accepta expressament que es realitzin anàlisis de perfils i d’ús a partir de l’historial de compres de l’usuari.
Posat cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció del butlletí electrònic, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics per informar els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altres informacions sobre els serveis i productes de Associació de Distribuïdors Valencians d’AAEE i Música iguals o similars a les que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’usuari.
La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ:
S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si vostè envia informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l’EMPRESA quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que dispose el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:
Associació de Distribuïdors Valencians d’AAEE i Música no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar seva el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.
La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors del Associació de Distribuïdors Valencians d’AAEE i Música.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:
Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’aplicació dels drets següents davant Associació de Distribuïdors Valencians d’AAEE i Música presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a advaem.associacio@gmail.com, indicant com a assumpte “LOPD, Drets”:

Drets:
Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
Dret d’ oposició: dret de l’interessat a que no es porte a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s’esborren.
Limitació del tractament: implica marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest puga transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
L’usuari té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.
També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL
INFORMACIÓ QUE RECOPILEM:
Obtenim informació mitjançant un formulari de subscripció amb la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè facilitarà les dades següents: correu electrònic i nom.

XARXES SOCIALS:
Li comuniquem que el Associació de Distribuïdors Valencians d’AAEE i Música pot tindre presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facen seguidores a les xarxes socials (i/o realitze qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Associació de Distribuïdors Valencians d’AAEE i Música, es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyen a la xarxa social que pertoque en cada cas i que hagen estat acceptades prèviament per l’usuari.

Associació de Distribuïdors Valencians d’AAEE i Música tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informant-lo d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

Que siguen presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzen activitats presumptament il·lícites o contravinguen els principis de la bona fe.
Que atempten contra els drets fonamentals de les persones, falten a la cortesia a la xarxa, molesten o puguen generar opinions negatives en els nostres usuaris o a tercers i, en general, qualsevol dels continguts que Associació de Distribuïdors Valencians d’AAEE i Música considere inapropiats.
I en general que contravinguen els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
Així mateix, Associació de Distribuïdors Valencians d’AAEE i Música es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa, aquells continguts que es consideren inapropiats.

Les comunicacions enviades a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de Associació de Distribuïdors Valencians d’AAEE i Música, que li enviarà informació del seu interès.

Pot accedir a més informació en aquesta política de privacitat.

En tot cas, si vostè envia informació personal a través de les xarxes socials, Associació de Distribuïdors Valencians d’AAEE i Música quedarà exempt de qualsevol responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la plataforma en qüestió i, si l’usuari les vol conèixer, haurà de consultar les condicions particulars corresponents de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT:
Les dades que ens facilite es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips locals i en centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

CANVIS EN POLÍTICA DE PRIVACITAT ACTUAL:
Associació de Distribuïdors Valencians d’AAEE i Música es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ:
A tots els efectes, les relacions de Associació de Distribuïdors Valencians d’AAEE i Música amb els usuaris dels serveis telemàtics d‘aquesta web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual les parts se sotmeten expressament, i per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús seran competents els Jutjats i Tribunals de València.